Kombinationsfönster

Placeholder

Det är möjligt att kombinera våra olika fönstermodeller i en och samma karm. Bilden visar exempel på ett kombinationsfönster med två sidvridfönster, ett karmfast fönster i mitten och vridfönster i den övre delen. Rådfråga med din återförsäljare för att se vilka kombinationer som är möjliga.

Tillval kombinationsfönster

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Klicka på bilden om du vill veta mer.
Placeholder
Placeholder
Placeholder