Garantier

Våra garantier gäller för ursprungsfel som uppstått vid tillverkningen. För att garantin skall gälla krävs att de av Hedgårda Fönster utfärdade monterings-, leverans-, lager-, samt underhållsanvisningar efterföljs noggrant. Vi ersätter inte skador som uppkommit på grund av onormal hantering, bristande underhåll eller att produkten utsatts för yttre åverkan. Garantiärenden anmäls alltid till inköpsstället.

0
Års funktionsgaranti på våra fönster och fönsterdörrar samt garanti mot kondens mellan glasen

Reklamationer

Om du har en produkt som du vill reklamera ber vi dig kontakta inköpsstället. Innan du anmäler ett garantifel är det viktigt att försäkra att felet är ett ursprungsfel och att det inte uppstått efter mottagandet av produkten eller under leveransen (läs mer under LEVERANS). För att garantin skall gälla krävs att Hedgårda Fönsters monterings- och underhållsanvisningar efterföljs noggrant samt att produkterna hanteras på korrekt sätt.
Se till att fotografera emballaget från avstånd och skadan på nära håll innan du gör en skadeanmälan. En reklamationsanmälan görs alltid till inköpsstället!

Leverans

Skador som antas ha uppkommit under transporten skall omedelbart anmälas i samband med mottagandet till chauffören. Eventuella synliga fel som inte anmäls och noteras i samband med mottagandet kan inte reklameras.

Räkna antalet kolli vid mottagandet och syna emballaget för eventuella skador. Alla fel och avvikelser ska noteras på fraktsedeln.


För hustillverkare och andra företagskunder

Skador som antas ha uppkommit under transporten skall omedelbart anmälas i samband med mottagandet. Därefter skall en omedelbar skriftlig anmälan göras till oss. Eventuella synliga fel som inte anmäls och noteras i samband med mottagandet kan inte reklameras.

Anmäl en skada

För återförsäljare


Reklamationsanmälan